Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

Proiect HCL nr. 1 din 08.01.2015 privind „Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 445.528,53 lei aferentă anului 2015” 
Proiect HCL nr. 2 / 2016 
Proiect HCL nr. 3 / 2016 
Proiect HCL nr. 4 / 2016 
Proiect HCL nr. 5 / 2016 
Proiect HCL nr. 6 / 2016 
Proiect HCL nr. 7 / 2016 
Proiect HCL nr. 8 / 2016 
Proiect HCL nr. 9 / 2016 
Proiect HCL nr. 10 / 2016 
Proiect HCL nr. 11 / 2016 
Proiect HCL nr. 12 / 2016 
Proiect HCL nr. 13 / 2016 
Proiect HCL nr. 14 / 2016 
Proiect HCL nr. 15 / 2016 
Proiect HCL nr. 16 / 2016 
Proiect HCL nr. 17 / 2016 
Proiect HCL nr. 18 / 2016 
Proiect HCL nr. 19 / 2016 
Proiect HCL nr. 20 / 2016 
Proiect HCL nr. 21 / 2016 
Proiect HCL nr. 22 / 2016 
Proiect HCL nr. 23 / 2016 
Proiect HCL nr. 24 / 2016 
Proiect HCL nr. 25 / 2016 
Proiect HCL nr. 26 / 2016 
Proiect HCL nr. 27 / 2016 
Proiect HCL nr. 28 / 2016 
Proiect HCL nr. 29 / 2016 
Proiect HCL nr. 30 / 2016 
Proiect HCL nr. 31 / 2016 
Proiect HCL nr. 32 / 2016 
Proiect HCL nr. 33 / 2016 
Proiect HCL nr. 34 / 2016 
Proiect HCL nr. 35 / 2016 
Proiect HCL nr. 36 / 2016 
Proiect HCL nr. 37 / 2016 
Proiect HCL nr. 38 / 2016 
Proiect HCL nr. 39 / 2016 
Proiect HCL nr. 40 / 2016 
Proiect HCL nr. 41 / 2016 
Proiect HCL nr. 42 / 2016 
Proiect HCL nr. 43 / 2016 
Proiect HCL nr. 44 / 2016 
Proiect HCL nr. 45 / 2016 
Proiect HCL nr. 46 / 2016 
Proiect HCL nr. 47 / 2016 
Proiect HCL nr. 53 / 2016 
Proiect HCL nr. 54 / 2016 
Proiect HCL nr. 56 / 2016 
Proiect HCL nr. 57 / 2016 
Proiect HCL nr. 58 / 2016 
Proiect HCL nr. 59 / 2016 
Proiect hotarare privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017 
PHCL privind modificarea și completarea HCL nr.20/1999 cu privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti 
PHCL privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii septembrie 2016 
PHCL privind Aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2016 şi la data de 30.09.2016 
PHCL privind aprobare repartizare locuinte sociale 
PHCL privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016 
PHCL privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului scolar 
PHCL privind alegere prsedinte sedinta 
PHCL privind incetare contract delegare 
PHCL privind aprobare decontare naveta cadre didactice pt luna noiembrie 2016 
PHCL privind aprobare repartitie locuinte sociale 
PHCL privind actualizare mijloc fix 1812001 
PHCL privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016 

PHCL privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2017 
PHCL privind aprobare structura organizatorica, organigrama si stat de functii 
PHCL cu privire la aprobarea pretului la Gcal la populatie, produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in orasul Baile Olanesti 
PHCL privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii septembrie 2016 
PHCL privind privind modificarea capitalului social al SC „OLĂNEŞTI SERV” S.R.L. 
PHCL privind aprobarea si completarea Strategiei de dezvoltare economico sociala a orasului Baile Olanesti 
PHCL privind aprobarea Devizului General modificat si Indicatori tehnico-economici modificai 
PHCL privind actualizare tarife la Serviciul de Salubritate SC URBAN SA 
PHCL privind aprobare inventar anual al bunurilor apartinand Liceului Tehnologic Justian Marina, scolilor si gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti 
PHCL privind aprobare casare bunuri apartinand Liceului Tehnologic Justian Marina, scolilor si gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti 
PHCL privind aprobarea inventarierii bunurilor apartinand orasului Baile Olanesti 
PHCL privind aprobarea Planului de actiuni sau actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutorare sociale acordate in baza Legii nr.416/2001 pentru anul 2017 
PHCL privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2016 
PHCL privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii ianuarie 2017 
PHCL privind alegerea președintelui de ședință 
PHCL privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico  economici si finantarea pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Baile Olanesti- Livadia 
PHCL aprobarea studiului de fezabilitate a Devizului General a indicatorilor tehnico-economici si finantarea pentru obiectivul de investitii ,, REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ORAS BAILE OLANESTI JUDETUL VALCEA 
PHCL privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului și finanarea pentru obiectivul de investitii ,, AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONALCU BALON PRESOSTATIC si VESTIARE LA LICEUL TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA  BAILE OLANESTI, JUD.VALCEA 
PHCL privind validare mandat consilier local 
PHCL privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii martie 2017
PHCL privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2017 
PHCL privind aprobarea bugetului operatorului SC OLANESTI SERV SRL 
PHCL privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2017 
PHCL privind aprobarea achizitionarii serviciului de salubrizare a orasului 
PHCL privind aprobarea unui contract de comodat intre orasul Baile Olanesti si SC OLANESTI SERV SRL 
PHCL privind aprobare documentatie PUZ pentru obiectivul de investitii Construire Centru de Agrement Spa & Wellness Turism si corp de legatura inscris in CF 35275 NC 436 
PHCL privind aprobarea PUG si Regulament Local de Urbanism al orasului Baile Olanesti 
PHCL privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina, aferente lunii aprilie 2017
PHCL privind rectificare buget local 
PHCL privind aprobarea trecerii pe cheltuieli si scaderii din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale a investitei sistate la obiectivul Gradinita cu program prelungit Olanesti pentru care nu mai exista posibilitatea continuarii
Proiect hotarare privind stabilire circulatie rutiera 
Proiect hotarare nr.46/2017 
Proiect hotarare nr.47/2017 
Proiect hotarare nr.48/2017 
Proiect hotarare nr.49/2017 
Proiect hotarare nr.50/2017 
Proiect hotarare nr.51/2017 
Proiect hotarare nr.52/2017 
Proiect hotarare nr.53/2017 
Proiect hotarare nr.54/2017 
Proiect hotarare nr.55/2017 
Proiect hotarare nr.56/2017 
Proiect hotarare nr.57/2017 
Proiect hotarare nr.58/2017 
Proiect hotarare nr.59/2017 
Proiect hotarare nr.60/2017 
Proiect hotarare nr.61/2017 
Proiect hotarare nr.62/2017 
Proiect hotarare nr.63/2017 
Proiect hotarare nr.64/2017 
Proiect hotarare nr.65/2017 
Proiect hotarare nr.66/2017 
Proiect hotarare nr.67/2017 
Proiect hotarare nr.68/2017 
Proiect hotarare nr.69/2017 
Proiect hotarare nr.70/2017 
Proiect hotarare nr.71/2017 
Proiect hotarare nr.72/2017 
Proiect hotarare nr.73/2017 
Proiect hotarare nr.74/2017 
Proiect hotarare nr.75/2017 
Proiect hotarare nr.76/2017 
Proiect hotarare nr.77/2017 
Proiect hotarare nr.78/2017 
Proiect hotarare nr.79/2017 
Proiect hotarare nr.80/2017 
Proiect hotarare nr.81/2017 
Proiect hotarare nr.82/2017 
Proiect hotarare nr.83/2017 
Proiect hotarare nr.84/2017 
Proiect hotarare nr.85/2017 
Proiect hotarare nr.87/2017 
Proiect hotarare nr.88/2017 
Proiect hotarare nr.89/2017 
Proiect hotarare nr.90/2017 
Proiect hotarare nr.91/2017 
Proiect hotarare nr.92/2017 
Proiect hotarare nr.93/2017 
Proiect hotarare nr.94/2017 
Proiect hotarare nr.95/2017 
Proiect hotarare nr.96/2017 
Proiect hotarare nr.97/2017 
Proiect hotarare nr.98/2017 
Proiect hotarare nr.99/2017 
Proiect hotarare nr.100/2017 
Proiect hotarare nr.101/2017 
Proiect hotarare nr.102/2017 
Proiect hotarare nr.103/2017 
Proiect hotarare nr.104/2017 
Proiect hotarare nr.105/2017 
Proiect hotarare nr.106/2017 
Proiect hotarare nr.107/2017 
Proiect hotarare nr.108/2017 
Proiect hotarare nr.109/2017 
Proiect hotarare nr.110/2017 
Proiect hotarare nr.111/2017 
Proiect hotarare nr.112/2017 
Proiect hotarare nr.113/2017 

Proiect hotarare nr.1/2018 
Proiect hotarare nr.2/2018 
Proiect hotarare nr.3/2018 
Proiect hotarare nr.4/2018 
Proiect hotarare nr.5/2018 
Proiect hotarare nr.6/2018 
Proiect hotarare nr.7/2018 
Proiect hotarare nr.8/2018 
Proiect hotarare nr.9/2018 
Proiect hotarare nr.10/2018 
Proiect hotarare nr.11/2018 
Proiect hotarare nr.12/2018 
Proiect hotarare nr.13/2018 
Proiect hotarare nr.14/2018 
Proiect hotarare nr.15/2018 
Proiect hotarare nr.16/2018 
Proiect hotarare nr.17/2018 
Proiect hotarare nr.18/2018 
Proiect hotarare nr.19/2018 
Proiect hotarare nr.20/2018 
Proiect hotarare nr.21/2018 
Proiect hotarare nr.22/2018 
Proiect hotarare nr.23/2018 
Proiect hotarare nr.24/2018 
Proiect hotarare nr.25/2018 
Proiect hotarare nr.26/2018 
Proiect hotarare nr.27/2018 
Proiect hotarare nr.28/2018 
Proiect hotarare nr.29/2018 
Proiect hotarare nr.30/2018 
Proiect hotarare nr.31/2018 
Proiect hotarare nr.31bis/2018 
Proiect hotarare nr.32/2018 
Proiect hotarare nr.33/2018 
Proiect hotarare nr.34/2018 
Proiect hotarare nr.35/2018 
Proiect hotarare nr.36/2018 
Proiect hotarare nr.37/2018 
Proiect hotarare nr.38/2018 
Proiect hotarare nr.39/2018 
Proiect hotarare nr.40/2018 
Proiect hotarare nr.41/2018 
Proiect hotarare nr.42/2018 
Proiect hotarare nr.43/2018 
Proiect hotarare nr.44/2018 
Proiect hotarare nr.45/2018 
Proiect hotarare nr.46/2018 
Proiect hotarare nr.47/2018 
Proiect hotarare nr.48/2018 
Proiect hotarare nr.49/2018 
Proiect hotarare nr.50/2018 
Proiect hotarare nr.51/2018 
Proiect hotarare nr.52/2018 
Proiect hotarare nr.53/2018 
Proiect hotarare nr.54/2018 
Proiect hotarare nr.55/2018 
Proiect hotarare nr.56/2018 
Proiect hotarare nr.57/2018 
Proiect hotarare nr.58/2018 
Proiect hotarare nr.59/2018 
Proiect hotarare nr.60/2018 
Proiect hotarare nr.61/2018 
Proiect hotarare nr.62/2018 
Proiect hotarare nr.63/2018 
Proiect hotarare nr.64/2018 
Proiect hotarare nr.65/2018 
Proiect hotarare nr.66/2018 
Proiect hotarare nr.67/2018 
Proiect hotarare nr.68/2018 
Proiect hotarare nr.69/2018 
Proiect hotarare nr.70/2018 
Proiect hotarare nr.71/2018 
Proiect hotarare nr.72/2018 
Proiect hotarare nr.73/2018 
Proiect hotarare nr.74/2018 
Proiect hotarare nr.75/2018 
Proiect hotarare nr.76/2018 
Proiect hotarare nr.77/2018 
Proiect hotarare nr.78/2018 
Proiect hotarare nr.79/2018 
Proiect hotarare nr.80/2018 
Proiect hotarare nr.81/2018 
Proiect hotarare nr.82/2018 
Proiect hotarare nr.83/2018 
Proiect hotarare nr.84/2018 
Proiect hotarare nr.85/2018 
Proiect hotarare nr.86/2018 
Proiect hotarare nr.87/2018 
Proiect hotarare nr.88/2018 
Proiect hotarare nr.89/2018 
Proiect hotarare nr.90/2018 
Proiect hotarare nr.91/2018 
Proiect hotarare nr.92/2018 
Proiect hotarare nr.93/2018 
Proiect hotarare nr.94/2018 
Proiect hotarare nr.95/2018 
Proiect hotarare nr.96/2018 
Proiect hotarare nr.97/2018 
Proiect hotarare nr.98/2018 
Proiect hotarare nr.99/2018 

There are no documents

Sari la conținut