Proiecte cu Fonduri Europene si cu Fonduri Guvernamentale sau Locale

  1. Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea Băile Olăneşti, finanțat prin POR, valoare 5.000.000 euro, proiect finalizat in decembrie 2015.

         Obiective principale realizate :

                   – asfaltarea a 8,6 km  ( 23 de străzi);

                   – 6 km rețea apa potabilă;

                   – 6.6 km rețea canalizare menajeră;

                   – 1,4 km rețea canalizare pluvială;

                   – reamenajare parc 1 Decembrie și parc Poștă ;

  1. Extindere şi reabilitare a infrastucturii de apă şi apă uzată in județul Vâlcea – orașul Băile Olănești, finanțat prin POS MEDIU, valoare 15.000.000 euro, proiect finalizat în decembrie 2016.

         Obiective principale realizate :

                   – modernizare stație captare apă Comanca;

                   – modernizare stație tratare apă Răporoasa;

                   – construire stație de epurare Valea Cheii;

                   – 17 km rețea apă potabilă;

                   – 10 km rețea canalizare menajeră;

  1. Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Băile Olănești, finanțat prin POR, valoare 1.500.000 euro, termen de finalizare noiembrie 2020.

         Obiective principale :

                   – sistem de irigații automatizat;

                   – amenajări peisagere;

                   – reamenajarea locului de joacă pentru copii;

                   – montare echipamente pentru fitness;

                   – montare mese tenis, mese șah;

                   – amplasarea unui ceas urban și un ceas floral în zona accesului principal;

                   – refacerea sistemului de iluminat;

                   – construire fântână muzicală arteziană luminoasă;

                   – amenajarea în zona accesului principal a unui punct de informare.

 

 

PROIECTE DIN FONDURI PUBLICE ORAS BĂILE OLĂNEȘTI

 

  • Proiecte finanțate din fonduri publice finalizate în orașul Băile Olănești:
Denumire Proiect Valoare proiect Sursa de finantare
REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN STATIUNEA BAILE OLANESTI 5.000.000 euro POR
EXTINDERE SI REABILITARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL VALCEA – ORASUL BAILE OLANESTI 15.000.000 euro POS MEDIU
STABILIZARE PERIMETRU ALUNECARE DE TEREN SI CONSOLIDARE STRADA EPURESTI, ORAS BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 1.304.459,60 lei /

295.347,11 euro

 

Fonduri Guvernamentale
REABILITAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT STRADAL IN BAILE OLANESTI- LIVADIA 300.915,00 lei Agentia Fondului de Mediu
EXTINDERE ALIMENTARE CU APA STRADA PACII 24.942,400 lei Bugetul local
IMPREJMUIRE TEREN SCOALA GENERALA CU CLASELE I-VIII „ DUMITRU BADESCU” – OLANESTI

AMPLASAT IN OLANESTI SAT , ORAS BAILE OLANESTI , JUDETUL VALCEA

188.944,92 lei Bugetul local
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE TURISM IN STATIUNEA BAILE OLANESTI – MODERNIZARE PARC UNIRII 6.817.412,55 lei POR
REALIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC PE STRADA PIATA NOUA, BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 32.861 lei Bugetul local
EXTINDERE RETELE DE APA SI BRANSAMENTE STRADA VIEZUIANU, BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 223.708,84 lei Bugetul local
DOTARE BAZIN APE SULFUROASE CU PANOURI SOLARE IN VEDEREA INCALZIRII APEI DIN BAZIN 99.078,89 lei Bugetul local
MODERNIZARE, REFACERE STRADA GLODEANU,

DIN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA

518.009,50 lei Bugetul local
MODERNIZARE, REFACERE STRADA 1 MAI DIN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 528.376,11 lei Bugetul local
REFACERE STRADA RELEULUI – REPARATII CAPITALE 174.124,37 lei Bugetul local
MODERNIZARE, REFACERE CANAL PLUVIAL SITUAT INTRE STRAZILE MOLIDULUI SI MERILOR, ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 474.797,95 lei Bugetul local
EXTINDERE ILUMINAT ORNAMENTAL PARC PARANG IN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 169.563,16 lei Bugetul local
CONSTRUIRE TEREN DE FOTBAL LA IMOBILUL DIN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 36 , ORASUL BAILE OLANESTI 4.121.974,96 lei Bugetul local
INTREGIRE RETEA DE APA POTABILA, BRANSAMENTE, STATIE POMPARE STRADA CHEIA, ORAS BAILE OLANESTI, JUD. VALCEA 366.367,68 lei Bugetul local
MODERNIZARE, REFACERE STRADA CARTIERUL NOU SI STRADA PASARELELOR DIN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 528.056,71 lei Bugetul local
MODERNIZARE, REFACERE STRADA PADINII SI STRADA PRISLOP DIN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 523.798,438 lei Bugetul local
MODERNIZARE STRADA PARAIASULUI SI STRADA STEJARULUI 239.488,01 lei Bugetul local
LUCRARI DE REPARATII CURENTE STRAZI VALEA MAREA SI RAULUI, BAILE OLANESTI, JUDET VALCEA 170.615,98lei Bugetul local
EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA SI BRANSAMENTE STRADA INTRAREA PASARELELEOR LOCALITATEA COMPONENETA CHEIA, ORAS BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 62.566,52 lei Bugetul local
REPARATII PLATFORMA DRUM – STRAZILE CUMPANA, VALEA COTII, TISA SI GURGUIATA IN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 450.000,00 lei Fonduri Guvernamentale
STABILIZARE PERIMETRU ALUNECARE TEREN SI CONSOLIDARE STRADA EPURESTI, ORAS BAILE OLANESTI, JUD. VALCEA 528.376,11 lei Bugetul local
LUCRARI DE REPARATII CAPITALE  LA OBIECTIVUL PIATA COMERCIALA DIN STR. MIHAI EMINESCU, ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 200.655,79 lei Bugetul local
ASFALTAREA STRAZILOR PLEASA, MURA, PACII SI VALCELE DIN LOCALITATEA OLANESTI 2.751.145,00 lei Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației
REABILITAREA, AMENAJAREA SI TRANSFORMAREA IMOBILULUI IN GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, STRADA BAILOR, NR.22A, BAILE OLANESTI, JUDET VALCEA 213.286,32 lei Bugetul local
LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA (ZID DE SPRIJIN) SI REFACEREA PLATFORMEI STRAZII PODULUI, PUNCT ANGELESCU, ORAS BAILE OLANESTI 526.982,93 lei Bugetul local si fonduri guvernamentale
MODERNIZARE, REFACERE STRĂZI VALEA DE CASE, PĂCII, UNIRII SI INTRAREA PIRULUI DIN ORAŞUL BĂILE OLANESTI, JUDEŢUL VALCEA 538.228,27 lei Bugetul local
EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE POMPARE STRADA MOSOROȘII, BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚ VÂLCEA 498.556,52 lei Bugetul local
EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 910.198,21 lei Agentia Fondului de Mediu

 

  • Proiecte finanțate din fonduri publice în derulare în orașul Băile Olănești:
Denumire Proiect Valoare proiect Sursa de finantare
RENOVAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOC 1, BLOC 2, BLOC 3 ȘI BLOC 4 – DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 27.814.021,46 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
RENOVAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOC A, BLOC B SI BLOC C – DIN ORASUL BĂILE OLĂNESTI, JUDEȚUL VALCEA 38.031.181,11 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE – BLOC H ȘI BLOC K – DIN ORASUL BĂILE OLĂNESTI, JUDEȚUL VALCEA 2.785.485,18 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TIC ȘI ITS ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 2.351.992,22 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 2.721.632,84 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
REABILITARE CĂMIN CULTURAL DIN ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 789.929,62 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ “DUMITRU BĂDESCU” ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DIN ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 1.454.544,63 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI TEHNOLOGIC JUSTINIAN MARINA DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA 5.082.880,72 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
ÎNFIINȚAREA A 2 INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE  SUPRATERANE ÎNCASETATE CU CONTAINERE DE 1,1 MC, ÎN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI 117,084.10 lei Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
EXTINDEREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE CALATORI CATRE ZONELE TURISTICE DIN JUDETUL VALCEA

PROIECT IN PARTENERIAT CU MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, BUJERONI, DAIESTI, CALIMANESTI, VLADESTI, BAILE GOVORA, OCNELE MARI, MIHAESTI

Valoare totala proiect 86.939.804,70 lei

Contributie eligibila UAT Baile Olanesti

6.015.539,40 lei

Planul Național de Redresare și Reziliență
MODERNIZARE POD SI STRAZI DE INTERES LOCAL

IN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA

13.136.674,17 lei Programul Anghel Saligny
REALIZAREA RATEI DE CONECTARE DE 100% ÎN OLĂNEȘTI – REST DE EXECUTAT 2.000.000 euro Programul Operațional Infrastructură Mare
  • Proiecte pregătite pentru perioada următoare:
Denumire Proiect Valoare proiect Sursa de finantare
INFIINTAREA DE CAPACITATI DE PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU IN ORASUL BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA 1.952.838,70 lei Planul Național de Redresare și Reziliență
CRESTEREA PRODUCTIEI DE ENERGIE DIN RESURSE REGENERABILE MAI PUTIN EXPLOATATE (GEOTERMAL) IN ORASUL BAILE OLANESTI – REALIZAREA SI MODERNIZAREA CAPACITATILOR DE PRODUCTIE A ENERGIEI TERMICE PE BAZA DE ENERGIE GEOTERMALA 36.698.152,52 lei Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației

 

Comunicat de presa final proiect „Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – Modernizare Parc Unirii”

Comunicat de presa proiect „Dotarea cu mobilier si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar la nivelul judetului Vâlcea”.

 

Informare privind proiectul Modernizare pod si strazi de interes local in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea

Sari la conținut