HCL nr.70 din 10.06.2022 privind Aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea” și mandatarea reprezentantului UAT Băile Olănești, în Adunarea Generalăa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare

Documente

Sari la conținut