HCL nr 61 din 31.05.2024 privind Aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în colectare separată, transport separat, transfer al deșeurilor municipale în Județul Vâlcea, sortare în stațiile de sortare Râureni și Brezoi, compostare în stația de compost Râureni și operare a centrelor de aport voluntar (CAV)

Documente

Sari la conținut