HCL nr 52 din 30.04.2024 privind modificarea Listei bunurilor din domeniul public al Orașului Baile Olanesti transmise spre folosința SC APAVIL S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008

Documente

Sari la conținut