HCL 38 din 08 aprilie 2020 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

Documente

Sari la conținut