Liceul Tehnologic ”Justinian Marina”

Motto : ,, Nu pentru scoală, ci pentru viață învățăm” (Seneca)

Liceul Tehnologic  „Justinian Marina” Băile Olănești,  este o instituție de învățământ care oferă pregătire în:

* domeniul de pregătire de bază – Turism și alimentație – clasa a IX-a- învățământ liceal

* domeniul de pregătire de generală – Turism – clasa a X-a;

* specializare – Tehnician în turism – clasa a XI-a și clasa a XII-a

Liceul Tehnologic  „Justinian Marina” Băile Olăneștii,  urmărește formarea și dezvoltarea personalității elevilor, promovarea educației pentru valori, stimularea creativității tinerilor și a spiritului antreprenorial, asigurând o pregătire solidă, bazată pe cunoștinței de cultură generală și pe formarea de competențe profesionale, care să permită absolvenților, exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea studiilor în forme superioare de învățământ.

Prin resursele umane și materiale de care dispune  Liceul Tehnologic  „Justinian Marina” Băile Olănești  răspunde cerințelor de satisfacere a nevoilor de dezvoltare personală a tinerilor și adulților din zona ocupațională, asigurând pregătirea la nivelul standardelor de calitate și capacitatea de adaptare la condițiile sociale actuale.

 

Contact

Galerie

Sari la conținut