Comisii Consiliul Local

COMISII ORGANIZATE PE DOMENII DE SPECIALITATE :

 

I. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru societăți comerciale în care orașul este acționar sau asociat, asociații de dezvoltare locală și servicii în care orașul este asociat, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern.

1. Niță Iulian – președinte

2. Nicolaescu Sanda Lucia – secretar

3. Ghițulescu Marius– membru

4. Mosoreanu Nicolae Daniel – membru

5. Păunescu Ioan – membru 

 

II. Comisia pentru implementarea strategiei de dezvoltare a localității, pentru programe de dezvoltare economico – socială, pentru buget – finanțe, pentru administrarea domeniului public și privat al localității, pentru agricultură, industrie și comerț, gospodărirea localității, pentru gestionarea serviciilor către cetățeni.

1. Tomescu Marian Ilie – președinte

2. Dobrin Laurențiu Ionuț – secretar

3. Ispas Marinela Claudia – membru

4. Baicu Marian – membru

5. Zamfirescu Mihai – membru 

 

III. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, pentru învățământ, sănătate și familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii și tineret, pentru activități sportive, turism și agrement și pentru protecție socială.

1. Păunescu Brănescu Ion Ovidiu – presedinte

2. Iorgulescu Tudosie – secretar

3. Păunescu Ioan – membru

4. Tomescu Marian Ilie – membru

5. Zdircea Florin – membru 

Sari la conținut