HCL nr 80 din 29.06.2023 privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE POD SI STRAZI DE INTERES LOCAL IN ORASUL BAILE BAILE OLANESTI, JUDETUL VALCEA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Documente

Sari la conținut