HCL nr 66 din 30 iulie 2021 – mandatarea reprezentantului Orașului Baile Olanesti în Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „APA Vâlcea” sa aprobe prețul pentru apa potabilă și tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare prestate/furnizate de Apavil S.A. pe întreaga arie de operare și modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare

Documente

Sari la conținut