HCL nr 51 din 28.04.2023 privind modificarea hot`rârii nr. 120/28.12.2020 privind aprobarea Listei bunurilor din domeniul public al Orașului Baile Olanesti transmise spre folosință APAVIL S.A. prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008, cu modificările și completările ulterioare

Documente

Sari la conținut