HCL nr.50 din 27.04.2022 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului Orașului Baile Olanesti in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la modificarea și completarea, prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008,cu modificările și completările ulterioare

Documente

Sari la conținut