HCL nr 44 din 28.04.2023 privind Aprobarea documentației tehnico-ecomonice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „REABILIARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „DUMITRU BĂDESCU” ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL DIN ORAȘUL BĂILE OLĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale; Investiția I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice–Runda 1

Documente

Sari la conținut