HCL nr.44 din 27.04.2022 privind Aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru ,,Introducere teren în intravilan in vederea construirii unei locuinte unifamiliale’’ cu amplasamentul in extravilanul orasului Baile Olanesti, punctul ’’Ponor’’, judeţul Vâlcea

Documente

Sari la conținut