HCL nr 24 din 28.02.2023 privind Avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea Indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestart în aria de operare a Apavil S.A., pentru perioada 2023-2027, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare furnizat/prestat de către operatorul regional Apavil S.A., modificat și completat și a Indicatorilor de performanță ai serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate de Apavil S.A., pentruanul 2023, precum și acordarea unui mandat special reprezentatului U.A.T. Orasul Baile Olanesti in Adunarea Generala a Asociatiei, în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea acestor documente și la completarea Contractului de delegare

Documente

Sari la conținut