HCL nr 23 din 28.02.2023 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Ora]ul B`ile Ol`ne]ti in Adunarea General` a Asocia\iei [n vederea exprimarii votului cu privire la aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentruperioada 2023-2030

Documente

Sari la conținut