HCL nr 22 din 28.02.2023 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Orasul Baile Olanesti in Adunarea Generala a Asociatiei in vederea exprimarii votului cu privire la modificarea si completarea, prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 1/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

Documente

Sari la conținut