HCL nr 124 din 20.11.2023 privind Participarea la Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocare energie, finanțat din Fondul pentru Modernizare, apelul de proiecte Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice pentru obiectivul de investiții: „Infiintare capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu in orasul Baile Olanesti, judetul Vâlcea și aprobarea documentației proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor asociați acestuia”

Documente

Sari la conținut