HCL 53 din 19 iunie 2020 – aprobarea documentelor procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare

Documente

Sari la conținut