Comisii Consiliul Local

Comisii organizate pe domenii de specialitate 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ

1. Tomescu Marian Ilie – președinte

2. Ispas Marinela Claudia – secretar

2. Păunescu Ioan – membru

3. Trașcă Flavius Iulian – membru

4. Zamfirescu Mihai – membru 

II. Comisia pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecția socială, activități sportive şi de agrement

1. Păunescu-Brănescu Ion-Ovidiu – președinte

2. Nica Nicoleta – secretar

3. Piroteală Olimpia Daniela – membru

4. Zamfirescu Mihai – membru

5. Nicolaescu Lucia Sanda – membru 

III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor

1. Cârje Ion – presedinte

2. Ghițulescu Marius – secretar

3. Baicu Gheorghe – membru

4. Pahomnie Constantin – membru

5. Trașcă Flavius Iulian – membru 

IV. Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

1. Păunescu Ioan – presedinte

2. Păunescu-Brănescu Ion-Ovidiu – secretar

3. Ispas Marinela Claudia – membru

4. Cârje Ion – membru

5. Tomescu Marian Ilie – membru 

Skip to content