Acte normative privind functionarea institutiei

PRIMĂRIA BĂILE OLĂNEȘTI – Acte normative privind funcționarea instituției: 

Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici.

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice

Regulamentul intern, aprobat prin Dispoziția nr.175/04.04.2011

Regulamentul de organizare şi funcționare a aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești, aprobat prin HCL nr.22/25.03.2011.

Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Local al orașului Băile Olănești, aprobat prin HCL nr.21/25.03.2011.

Codul administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

Sari la conținut